Stappenplan voor oprichting eenmanszaak (ofwel zzp’er-schap):

Stap 1: Schrijf een kort ondernemingsplan

Hoewel voor een beginnend freelancer een ondernemingsplan niet echt nodig is, valt het toch aan te bevelen om een kort plan te schrijven (maximaal A-4 formaat) waarin persoonlijke informatie en achtergrond (adres, opleiding, werkervaring, etc.) vermeld worden, naast het maken van een kort marketing- (product, markt, prijs, presentatie en promotie) en een financieel plan (o.m. exploitatie- en liquiditeitsbegroting). 

Stap 2: Kies een bedrijfsnaam en domeinnaam voor internetverkeer

Voordat de inschrijving bij de kamer van koophandel (kosten ongeveer € 50,00 voor een eenmalige inschrijving) en belastingdienst geregeld kunnen gaan worden, dient eerst een pakkende bedrijfsnaam gekozen te worden, welke naam ook belangrijk is voor een domeinnaam voor internetverkeer (waaronder website/-adres, e-mailverkeer, etc.).

Stap 3: Inschrijving bij kamer van koophandel en belastingdienst regelen

Nadat een kort ondernemingsplan geschreven is en een kort onderzoek gedaan is naar een geschikte handels- ofwel bedrijfsnaam dient een afspraak gemaakt te worden met de kamer van koophandel voor het inschrijven van een eenmanszaak. Hiervoor is een vaststaand formulier beschikbaar, welke van te voren ingevuld en ondertekend kan worden. De inschrijving dient persoonlijk plaats te vinden en dient de ondernemer zich te legitimeren met een geldig identiteitsbewijs (paspoort of ID-bewijs). Nadat bij de K.V.K. inschrijving geregeld is, kan ter plekke gelijk de registratie bij de belastingdienst geregeld worden. Ook hiervoor is een standaardformulier beschikbaar. Van de belastingdienst zal vervolgens later een bevestiging volgen, waarbij gelijk een benodigd BTW-nummer verstrekt zal worden.

Stap 4: Regelen van een zakelijke bankrekening 

Via een zakelijke bankrekening (op naam van de pas opgerichte eenmanszaak) dienen alle zakelijke ontvangsten (van klanten/opdrachtgevers) en betalingen (aan privé, belasting-dienst, leveranciers, adviseurs, etc.) te gaan lopen, welke rekening dus goed gescheiden gehouden dient te worden van een of meerdere privé bankrekeningen. Uiteraard zoveel mogelijk een bankrekening met de functie van telebankieren regelen.

Stap 5: Regel algemene voorwaarden en contracten voor het zaken doen

Vrijwel iedere ondernemer hanteert algemene (leverings-)voorwaarden en contracten voor het zaken doen met opdrachtgevers, wat zowel uit juridisch standpunt, als in het kader van zekerheden en aansprakelijkheden erg belangrijk is, maar ook ter bevestiging van het gewenste ondernemerschap. Contracten dienen af te wijken van arbeidscontracten en mogen daar ook helemaal niet op lijken.

Stap 6: Zet een administratie op

Uiteraard dient iedere ondernemer zijn administratie bij te houden en aangifte van omzet- en inkomstenbelasting te doen. Daarnaast kunnen van bepaalde belastingvoordelen alleen gebruik gemaakt worden als een urenregistratie wordt bijgehouden en voldaan wordt aan bepaalde urencriteria, waarbij het niet alleen gaat om factureerbare uren aan opdracht-gevers/klanten, maar ook bestede uren aan andere ondernemersactiviteiten (waaronder acquisitie, opzetten en bijhouden website, correspondentie en contacten met klanten, administratie, etc.) van groot belang zijn.

Stap 7: Inventariseer bedrijfsmiddelen/benodigdheden

Maak een lijst van wat je aan spullen denkt nodig te hebben voor de start van je onderneming, waaronder computer, apparatuur, kantoorspullen, visitekaartjes, briefpapier, enveloppen, vervoer, gereedschappen, telefoon- en internetlijnen, et cetera. Tegenwoordig worden veel facturen en de belangrijkste correspondentie met opdrachtgevers via e-mailverkeer geregeld, zodat je ook digitaal briefpapier kunt aanmaken en verder geen brief- en/of factuurpapier nodig hebt. Dit scheelt uiteraard de nodige kosten, ook voor wat betreft portokosten. Visitekaartjes kosten tegenwoordig ook niet veel meer. 

Stap 8: Kijk goed naar benodigde verzekeringen en samenlevingscontract

Als ondernemer vallen bepaalde werknemersverzekeringen weg, waarbij goed gekeken dient te worden welke verzekeringen eventueel zelfstandig geregeld dienen te gaan worden. Denk hierbij aan ziektekosten-, pensioen- en werkeloosheidsverzekeringen. Ook een bedrijfsaansprakelijkheids- en/of beroepsaansprakelijkheidsverzekering moet overwogen worden. Als ondernemer is het ook verstandig om naar de privésituatie te kijken voor wat betreft huwelijkse voorwaarden dan wel een samenlevingscontract.

Natuurlijk zal niet iedere beginnende ondernemer verstand hebben van of de nodige kennis dragen omtrent alle hiervoor genoemde stappen. Laat je daarom goed van te voren adviseren en/of bijstaan bij het nemen van bepaalde stappen. Voorkomen van problemen is altijd beter en goedkoper dan achteraf problemen proberen op te lossen. Daarnaast is een goed begin ook altijd het halve werk.