Stappenplan voor oprichting eenmanszaak (ofwel zzp’er-schap):

Stap 1: Schrijf een kort ondernemingsplan Hoewel voor een beginnend freelancer een ondernemingsplan niet echt nodig is, valt het toch aan te bevelen om een kort plan te schrijven (maximaal A-4 formaat) waarin persoonlijke informatie en achtergrond (adres, opleiding, werkervaring, etc.) vermeld worden, naast het maken van een kort marketing- (product, markt, prijs, presentatie en promotie) […]

Lees verder…

Record aantal zzp’ers in het jaar 2020

Het pas gestarte jaar 2020 s begonnen met een record aantal van ruim 1.327.000 zzp’ers oftewel de zzp-markt is dagelijks nog steeds groeiende. Vanwege de aanhoudende, goede economische omstandigheden en nijpende krapte op de arbeidsmarkt in meerdere bedrijfssectoren, groeit niet alleen het aantal zzp’ers maar zitten ook de tarieven enorm in de lift. Een goed […]

Lees verder…

Ondernemers vragen geen advies

Volgens een recent onderzoek van de Kamer van Koophandel (KVK) blijkt ruim de helft van de ondernemers in Nederland geen advies te vragen bij vraagstukken omtrent hun onderneming. Hoewel daarnaast het merendeel van de ondernemers (52%) blijkens hetzelfde onderzoek zich heeft voorgenomen om in de toekomst eerder hulp te gaan vragen, is het uiterst opvallend […]

Lees verder…